Skakels - [ Tuisblad ]  [ Kennisgewing ] [ Korrespondensie ] [ Naamlys ] [ Kontak Inligting ] [ Argief ]
Kennisgewing

Dit word weer feestyd!


Gaan die tyd werklik so vinnig verby! Die volgende Dorslandtrek-gedenkfees word beplan vir 22 tot 26 Augustus 2008. ‘n Uitgebreide Reëlingskomitee het op 14 April 2007 op Otjiwarongo vergader om die wiele aan die rol te kry vir die 80-jarige gedenkfees by die Okapuka-kampterrein naby Swartbooisdrif aan die Kunene. Ons maak dit nou reeds bekend, sodat belangstellendes betyds reëlings kan tref, want ons vertrou daar gaan weer ‘n groot opkoms wees.

Registrasievorms en kampreëlings sal weldra aan persone gepos word wie se name en adresse ons het. Die registrasiefooi sal weer soos in die verlede bekend gemaak word op die registrasievorm, maar dit sal waarskynlik dieselfde as in die verlede wees toe dit N$150, 00 per persoon was. Skoolgaande kinders en persone ouer as 80 jaar woon die kamp gratis by. Ander belangstellende persone kan ons ‘kantoor’ skakel vir die nodige vorms en inligting. In die verlede was staanplek nogal ‘n probleem, omdat elkeen graag onder lekker koeltebome wou staan. Ons sal probeer om die mense wat eerste bespreek en betaal, gunstige plekke aan te bied. Die saak raak egter ingewikkeld wanneer groepe bymekaar wil staan. In sulke gevalle moet die “leier” bereid wees om die groep saam met hom, se geld vooruit te betaal en dit dan van sy mense te vorder. Dit sal egter raadsaam wees as elkeen voorsiening maak vir ekstra skaduwee. Ander aspekte waarvan kennis geneem moet word, sluit die volgende in:

4 x 4-toer na Angola:
Faan van der Merwe beplan om weer ‘n toergroep na Angola te lei na die fees. Belangstellendes kan met die komitee skakel of direk met Faan by 067 – 242 548 op Grootfontein. Daar moet ook gemeld word dat daar tentatief reeds gedink word aan ‘n toer vir Suid-Afrikaners na Angola in 2009. Dit het in die verlede geblyk dat die toer wat voor die fees vanaf Rietfontein (Gobabis) onderneem is om verskeie redes onprakties was en daarom word hierdie keer daarvan afgesien. Mense moet kennis neem dat die bywoning van die fees en die toer na Angola twee sake is. U moet vir ‘n staanplek by die fees registreer en apart met Faan v/d Merwe kommunikeer as u Angola toe wil toer.

Aandenkings en ander items:
Inligting sal te gelegener tyd bekend gemaak word rakende aandenkings wat die komitee by die fees beskikbaar gaan stel. Peet Harmse gaan dit koördineer. Op grond van versoeke in die verlede, kan private persone / kampeerders ook aandenkings of ander items soos boeke te koop aanbied of adverteer. Die versoek is net dat sodanige persone asseblief vooraf met die komitee skakel oor sulke items, ter wille van goeie koördinering. Daar sal ook verwag word dat u ‘n gedeeltetjie van u wins aan die feeskomitee oorbetaal.

Van die verrigtinge gaan weer by die monument plaasvind waar ons graag nog ‘n gedenkplaat wil onthul.

Restourasie van grafte en historiese plekke:
Familielede en belangstellendes het die komitee genader oor die verwaarloosde graf van die trekleier, Gert Alberts, in Angola en ook die graf in Etosha. Ons wil graag familielede aanmoedig om betrokke te raak by die restourasie van sodanige grafte, omdat dit ongelukkig geld en moeite verg. Waar sodanige grafte formeel as monumente aangedui word, soos in Etosha, is die komitee bereid om ‘n fasiliteringsrol te speel. Daar moet, bv. met die betrokke ministerie geskakel word oor sodanige planne en aksies. Kosteberamings moet gedoen word, herstelaksies beplan word en uiteindelik sal uitgawes na die families toe afgewentel word. Toevallig is daar reeds material geskenk wat vir die Etosha-graf aangewend kan word. Baie dankie aan dr. Jannes Brandt, Jurie en Rita se skoonseun. Betrokkenes kan die komitee skakel vir verdere onligting. Faan van der Merwe het onderneem om met die Portugese owerhede te skakel oor sodanige grafte in Angola. In dieselfde asem wil ons vir Faan bedank vir wat hy al in die verband gedoen en onderneem het, hoofsaaklik op eie koste.

Addisionele akkommodasie:
Omdat so ‘n behoefte uitgespreek is, het die komitee met die bestuur van die Kunene River Lodge geskakel oor ‘n moontlike blokbespreking vir ons ouer lede wat nie wil of dalk kan kampeer nie. Die volgende inligting is deur die Lodge aan ons verskaf:

Camping: N$ 80,00 / person / night
Bungalows: N$420,00 / person / night (including Bed and Breakfast)

Activity at Kunene
Sundowner/Birdwatching boat trip N$225,00 / person including refreshments
Himba village visit N$150,00 / person
Quad bike Adventure: Witsand N$375,00 / person two hours
Rafting Adventure: Ondoruzu gorge N$375,00 / person
Erika Glück

Exclusive Reservations & Marketing
NTB. Reg. no: BOO00025 Tel: +264 61 237 294 Fax: +264 61 237 295
Email: reservations@exclusive.com.na
Website: www.exclusive.com.na

Dit is egter belangrik dat wanneer u staanplekke bespreek, u sal aandui hoeveel persone betrokke is.

Ons beplan ook om weer vervoer vir sulke persone te reël vanaf Windhoek. Verdere inligting hieroor sal mettertyd bekend gemaak word. Persone wat van hierdie reëlings en geriewe gebruik wil maak, moet die komitee so gou as moontlik in kennis stel, tesame met u persoonlike omstandighede waarvoor moontlik voorsiening gemaak moet word.

VERSOEKE

 • Ten einde ons in staat te stel om so wyd as moontlik te kommunikeer, word almal wat met ons skakel versoek om ‘n e-posadres te voorsien. Vriende uit Suid-Afrika word versoek om moontlik ‘n gefrankeerde koevert met ‘n RSA-seël te stuur.
   
 • Mense wat geld elektronies inbetaal, moet deeglik kennis neem dat die strokie ook gefaks moet word, sodat die inbetaling gekontroleer kan word. Allison du Plessis het ook aangebied om met behulp van ander lede ‘n geldinsamelings-veldtog te loots. U word versoek om waar moontlik behulpsaam te wees.
   
 • As daar mense is wat hulp wil aanbied met die reëlings van die fees, sal ons dit baie verwelkom. Maak asseblief kontak met enige persoon op die adreslys wat ons vir u voorsien.
   
 • Henry Engelbrecht van Pretoria soek ‘n ossewa of iemand wat bereid is om ‘n wa te bou. Hy wil dit by ‘n onderneming in Namibië aanwend. Sy nommer is 0832734478.
   
 • As daar van u is wat nuwe inisiatiewe het vir die 2008-fees, moet u nie huiwer om met ons te skakel nie.

ERKENNING

Die Komitee wil sy dank uitspreek teenoor die volgende mense:

 • Hentie Henning wat vir ons sink geskenk het om die skuur op ons terrein se dak op te sit. ‘n Woord van dank aan Basie Prinsloo wat die sink sal vervoer.
 • Cornelius MacDonald wat vir ons 200 sakke sement geskenk het en wat onderneem het om die tweede struktuur by die Dorsland-monument op te rig.
 • Daantjie van Vuuren en Dries Horn wat aangebied word om met die owerhede in daardie area te onderhandel, sodat ons ons fees suksesvol kan aanbied.
 • Quinten en Stienie van Rooyen wat vir ons ‘n mooi bord gaan borg wat ons daarbo gaan oprig om die monument en die drif aan te dui.
 • Al die Komiteelede wat hulle tot sekere take verbind het.

DIE WERKSKOMITEE

Die volgende persone het die vergadering van 14 April op Otjiwarongo bygewoon. U kan met enige persoon skakel om meer inligting te bekom. Ander mense wat wil hulp aanbied, sal ons taak verlig.

Boet Greeff 067-234670   Posbus 311, Otavi
Marthie Greeff      
Andries Horn 067-222739   Posbus 732, Tsumeb
Johanna Horn      
Jan Duvenhage 064-504073   Posbus 12, Uis
Martie Duvenhage      
Faan v.d. Merwe 067-242584   Posbus 89, Grootfontein
Danie v.d. Merwe 0811289822 ddvdm@iway.na Posbus 1458,Grootfontein
Cornelius M McDonald 0811286422 martiemcd@anansi.co.za Posbus 43, Usakos
Martie McDonald      
Willie Grobler 067-304559 namv@mweb.com.na Posbus 2034, Otjiwarongo
Franci Grobler      
M Prinsloo 067-234330

0812537325

  Posbus 337, Otavi
Jurie Viljoen 0812768478

061-229931

juriev@iway.na Posbus 24843, Windhoek
Rita Viljoen 0812768478

061-229931

juriev@iway.na Posbus 24843, Windhoek
Lourens en Alison du Plessis 067-312148

0812431584

pader@iway.na Posbus 146, Outjo
Polla Steyn 061-241043

0811299061

pssteyn@iway.na Posbus 21994, Windhoek
Johanna Saunderson 0812774933 Jsaunderson@fnbnamibia.com.na

 

Posbus 100, Otjiwarongo
Callie Opperman 0811278238 callie.opperman@iway.na Posbus 30115, Windhoek
Carel en Susan Thomas 061-252390   Posbus 80421, Windhoek
Kotie le Grange 062-564774

0813328696

  Posbus 174, Gobabis
Peet Harmse 062-501835

0811272015

harmse@mweb.com.na Okahandja

†DORSLANDTREK-KIND STERF OP 100-JARIGE OUDERDOM

In die laaste dekade het afstammelinge van die Dorslandtrekkers verskeie kere by Swartbooisdrif op die walle van die Kunene-rivier in die verre noorde van Namibië byeengekom om die koms van die Angola-Boere na die destydse Suidwes-Afrika in 1928, feestelik te gedenk. Feesgangers het vanuit Namibië, Suid-Afrika en Botswana opgetrek na die byeenkomste. Die verrigtinge is gewoonlik in die media gedek en ‘n insiggewende dokumentêre TV-program is in 2001 vervaardig oor die trekroete wat met 4x4-voertuie gery is.

Dit is te betwyfel of daar vandag nog kinders van die oorspronklike Dorlandtrekkers lewe. Van die laaste oorlewendes was mevrou Hester Alberts, wat op 27 Maart vanjaar in die ouderdom van 100 jaar en 5 maande te Potchefstroom oorlede is.

Tant Hester, soos sy algemeen bekend was, is op 3 Oktober 1906 op Humpata in Angola gebore as een van 10 kinders van die Dorslandtrekkers, Johannes Petrus Venter en Marie Aletta Venter (gebore Botha). Tant Hester is in Augustus 1924 getroud met Jacobus Johannes Alberts, ‘n kleinseun van die Dorslandtrekleier, Gert Alberts, en seun van Andries Alberts wat ‘n leidende rol gespeel het in die onderhandelinge met die Suid-Afrikaanse Regering om die Angola-Boere na bykans 50 jaar in die vreemde in Suidwes-Afrika (Namibië) te hervestig. Ses seuns is uit die huwelik gebore waarvan twee vroeg oorlede is. Haar man het haar in 1987 ontval.

Soos ons almal weet, is daar na lang onderhandelinge met Genl Hertzog, Eerste Minister van Suid-Afrika, mnr Piet Grobler, Minister van Lande en mnr A J Werth, Administrateur van Suidwes, tot ‘n vergelyk gekom en het die Angola-Boere Angola in Augustus 1928 verlaat en na Suidwes verhuis. Die eerste wa wat die môre van 22 Augustus 1928 by Swartbooisdrif die Kunene-rivier oorgesteek het, was dié van oom Michiel van der Merwe en sy vrou, die beminlike tant Tui en hulle kinders. Daarna het nog 4 families deurgetrek en die eerste trekgroep het voet aan wal gesit in hulle nuwe vaderland. Met gereelde tussenposes van 5 of 6 dae, het die ander groepe gevolg tot die 65ste groep op 27 Februarie 1929 Angola finaal verlaat en die ongeveer 2 500 mense hulle in ‘n nuwe vaderland hervestig het.

Koos en Hester Alberts was met hulle driejarige tweeling seuntjies een van die gesinne wat in 1928 hul nuwe vaderland betrek het.

Die Angola-Boere is aanvanklik in kampe gehuisves, waarna hulle van geldelike voorskotte voorsien is en grond ontvang het waarop hulle ‘n bestaan moes maak.

Nadat hulle aanvanklik in 1928 in die oorstaan-kamp naby Outjo gebly het, het tant Hester en oom Koos op verskeie plekke in die destydse Suidwes-Afrika gewoon, omdat die eerste tien jaar in Suidwes vir alle Angola-intrekkers baie moeilik was. Uiteindelik het hulle gevestig geraak op die plaas Elandsweide naby die Waterberg, noord-oos van Otjiwarongo. Later het hulle hierdie plaas verkoop en die plaas Kanona naby Omaruru gekoop, waar hulle gewoon het totdat oom Koos nie meer kon boer nie. Daarna het hulle na Suid-Afrika verhuis en het hulle op Prieska en Fochville gewoon, voordat albei na ‘n aftree-oord in Pretoria getrek het, waar oom Koos in 1987 oorlede is. Tant Hester het gedurende 2005 na die ouetehuis in Potchefstroom verhuis, waar sy op 3 Oktober 2006 haar honderdste verjaarsdag gevier het.

Tant Hester word oorleef deur haar vier seuns, mnr Johannes Alberts wat ook in die tehuis in Potchefstroom woon, mnr Koos Alberts van Potchefstroom, dr Andrew Alberts woonagtig in die Strand en mnr Marius Alberts van Gobabis, Namibië. Benewens die 4 seuns en 3 skoondogters, is daar 11 kleinkinders en 24 agterkleinkinders.

Bydrae: Dr Andrew Alberts

 

Skakels - [ Tuisblad ]  [ Kennisgewing ] [ Korrespondensie ] [ Naamlys ] [ Kontak Inligting ] [ Argief ]

Bladsye ontwerp deur Danie van der Merwe