Skakels - [ Tuisblad ]  [ Kennisgewing ] [ Korrespondensie ] [ Naamlys ] [ Kontak Inligting ] [ Argief ]
Naamlys 1 van 3

NAAMLYS VAN ANGOLA-BOERE, WAT IN 1928-1929 SUIDWES-AFRIKA BINNE GETREK HET.

Met erkenning aan Mnr P.J. van der Merwe : Ons half-eeu in Angola Word gepubliseer met verlof van Mev. Engela Maritz, n dogter van Mnr P.J. van der Merwe.

Die volgorde word bepaal deur die datum van deurtog deur die Kunn-rivier. Aangesien baie Trekkers dieselfde vanne en ook dieselfde voorname gehad het, is, om verwarring te voorkom, elke Trekker van n treknommer voorsien, terwyl ook die bepaalde streek, waar die trekker in Angola woonagtig was, deur die beginletter aangedui is. So staan M. vir Mombolo; C vir Cubal; K vir Kee (of Que); H vir Humpata en S vir Sandveld. Met hierdie onderskeidingstekens is elke Trekker in die Regeringsargief geregistreer. In enkele gevalle moes bepaalde Trekkers ook nog deur A-seun, B-seun, ens. nader aangedui word.

Naamlys 1 | Naamlys 2 | Naamlys 3 | Tuisblad


Deurtog
Datum
Name van ouers en kinders Trek No. Oud. Geslag Besonderhede
22/8/28 Michiel Wilhelmus v.d. Merwe
Gertruida M.M. v.d. Merwe
-geb. Botha
Kinders: 
Petrus Johannes v.d. Merwe
Maria Aletta v.d. Merwe
H/10 44
3922
9

Man
Vrou


Seun
Dogter
 
22/8/28 Filippus J. Opperman
Maria Aletta Opperman
-geb.van Dyk
Kinders: 
J.H. Opperman
E.H. Opperman
L.J. Opperman
M.A. Opperman
en 
H. de Jager
M. de Jager
H/66 37
30


10
8
4
6

16
19
Man
Vrou


Seun
Dogter
Dogter
Dogter

Seun
Dogter

Swaertjie en skoonsuster van H/66
22/8/28 Chrisjan L. de Jager
D.J. de Jager
-geb. Robberts
Kind: P.J. de Jager
en 
Jan Wilhemus de Jager
H/13 24
18

2

61
Man
Vrou

Seun

Man
Wewenaar, en Vader van H/13
22/8/28 Niklaas J. Swart (M-seun)
L.J. Swart
-geb. v.d. Merwe
Kinders: 
L.M. Swart
J.H. Swart
M.E. Swart
M.E. Swart
en
J. Swart
H/42 29

23


8
5
2
6

23
Man

Vrou


Seun
Dogter
Dogter
Dogter

Seun


Broer van N. Swart
22/8/28 Hennie J. Venter
H.S.J. Venter
-geb. Opperman
Kind: 
J.L. Venter
H/6 ?
27


2
Man
Vrou


Seun
Ouderdom nie aangegee nie
Groep 2
28/8/28 Stefanus J.D. Oosthuizen
Kinders: 
J.F. Oosthuizen
S.J.D. Oosthuizen
Jacoba F. Oosthuizen
W.P. v.d. Merwe Oosthuizen
H.J. Oosthuizen
P.H. Oosthuizen
H/49 48


19
14
12

9
7
2
Man


Seun
Seun
Dogter

Seun
Dogter
Seun
Wewenaar
28/8/28 J.A. Opperman
J.A. Opperman
-geb. Oosthuizen
Kinders: 
D.P.J. Opperman
S.J.D. Opperman
H/76 29
24


3
1
Man
Vrou


Seun
Seun
28/8/28 C.M. Opperman
M.A. Opperman
- geb. du Plessis
Kinders: 
C.M. Opperman
L.M. Opperman
A.J. Opperman
A.J. v.d. Walt
H/5 35
23


4
3
7m
20
Man
Vrou


Seun
Seun
Seun
SeunNaasbestaande
28/8/28 H.J. Niewenhuizen
S.C.E.P. Nieuwenhuizen
-geb. du Plessis
Kinders: 
H.B. Nieuwenhuizen
P.G. Breedt
S/49 63
55


20
16
Man
Vrou


Seun
Dogter
Aangenome kind.
28/8/28 J.H. van Dyk
P.J. van Dyk
-geb. Louw
Kinders: 
J.H. van Dyk
H.J.J.L. van Dyk
H/23 28
27


8
1
Man
Vrou


Seun
Seun

Groep 3

1/9/28 W.P. Oosthuizen
A.C. Ooshuizen
-geb. Venter
Kinders:
 S.J.D. Oosthuizen
H.F. Oosthuizen
P.S. Oosthuizen
A.J. Oosthuizen
W.P. Oosthuizen
A.C. Oosthuizen
P.H. Oosthuizen
M.M. Oosthuizen
E.R. Oosthuizen
J.A. Oosthuizen
S/33 46
43


22
19
17
15
14
10
8
6
4
2
Man
Vrou


Seun
Dogter
Seun
Dogter
Seun
Dogter
Seun
Dogter
Dogter
Dogter
1/9/28 S.J.D. Oosthuizen
A.M.A. Oosthuizen
-geb Schlebus
S/32 74
65
Man
Vrou
Ou Vader
Ou Moeder
4/9/28 D.C. Webers
E.J. Webers
-geb. Kruger
Kinders: 
W.H. Webers
W.J. Webers
D.C. Webers
H.A. Webers
H/48 38
33


11
9
7
1
Man
Vrou


Seun
Seun
Dogter
Seun
1/9/28 Gert A.J. Alberts (Flip-seun)
S.M. Alberts
-geb. Snyman
Kinders: 
S.C. Alberts
M.A. Alberts
S.M. Alberts
P.H. Alberts
H. Alberts
M.G.S. Alberts
D.E.A. Alberts
S/I 44

37


16
14
12
10
8
5
5m
Man

Vrou


Dogter
Dogter
Dogter
Seun
Dogter
Seun
Dogter
1/9/28  J.L.M. Alberts (Flip-seun)
A. Alberts
-geb. Biewenga
Kinders: 
Ph. P.H. alberts
P. Alberts
M.A. Alberts
J.M.S. Alberts 
H/95 37

23


10
5
3
1
Man

Vrou


Seun
Seun
Dogter
Dogter

Groep 4

7/9/28 Ph. P.H. Alberts
M.A. Alberts
-geb. v.d. Merwe
Kinders: 
A.N.J.D. Alberts
Ph. P.N. Alberts
 S/48 70
68


30
25
Man  
Vrou


Seun
Seun
 
7/9/28 G.J.L. Alberts
S.M.H. Alberts
-geb. v.d. Merwe
Kinders: 
W.S. Alberts
G.J.L. Alberts
A.M. Alberts
 P.I. Labuschagne
C.M. Labuschagne
H/69 43
52


9
7
3
20
14
Man
Vrou


Dogter
Seun
Dogter
Seun
SeunAangenome kind
Aangenome kind
7/9/28 P.P.H. Alberts
S.C. Alberts
-geb. Opperman
Kinders: 
Ph.P.H. Alberts
L.S. Alberts 
C.H. Alberts
G.A.J. Albert
S.C. Alberts
H/83 41
3315
11
9
5
2
Man
VrouSeun
Dogter
Seun
Seun
Dogter
 
7/9/28 J.J. Grobler
G.C. Grobler
Kind: D.J. Grobler
S/40 25
20
2
Man
Vrou
Seun
 
7/9/28 Daniel J. Grobler
G.S.H. Grobler
-geb.Viljoen
S/41  57
63
Man
Vrou

Tweede Huwelik
7/9/28 J.J. Grobler S/42 29 Seun Ongetroud
7/9/28 Gertruida S.H. Lusse
-geb. Visagie
Kinders: 
D.D. Lusse
G. Lusse
G.S.H. Lusse
G.J.J. Lusse
D. Lusse
S.E. Lusse
W.J.C. Lusse
S/35 41


19
18
16
11
10
7
5
Vrou


Seun
Seun
Dogter
Seun
Seun
Dogter
Seun
Weduwee

Groep 5

11/9/28 J.H. Harmse
L.S. Harmse
-geb. Opperman
Kinders: 
L.S. Harmse
M.L.L. Harmse
J.H. Harmse
C.B.S. Harmse
H/82 34
28


8
7
4
2
Man
Vrou


Dogter
Dogter
Dogter
Seun
11/9/28 P.H. Sternberg
-geb. Akkerman
Kinders: 
W.L. Sternberg
P.K. Sternberg
H/115 41


14
12
Vrou


Seun
Seun
Weduwee
11/9/28 Paul J. Potgieter
C.B.S. Potgieter
-geb. Harmse
Kinders: 
P.J.J.S. Potgieter
C.B.S. Potgieter
M.L.L. Potgieter
P.J. Potgieter
D.G.L.F. Potgieter
S/15 32
30


10
9
6
3
1
Man
Vrou


Seun
Seun
Dogter
Seun
Seun
11/9/28 S.J.D. Oosthuizen
C.J.S. Oosthuizen
-geb. du Plessis
Kinders: 
C.J.S. Oosthuizen
D.J. Oosthuizen
J.A. Oosthuizen
S.J.D. Oosthuizen
J.H. Oosthuizen
D.C.R. Oosthuizen
S/25 33
36


14
12
7
5
3
5m
Man
Vrou


Dogter
Seun
Seun
Seun
Seun
Seun
11/9/28 L.M. Swart
M.E. Swart
-geb. Enslin
Kinders: 
L.M. Swart
S.G. Swart
P.D. Swart
G.M.S. Swart
H/27 58
51


20
18
13
10
Man
Vrou


Seun
Dogter
Seun
Dogter
11/9/28 D.J. du Plessis
M.J. du Plessis
-geb. Opperman
Kinders: 
D.J. du Plessis
D.P.J. du Plessis
A.C.M. du Plessis
J.G.E. du Plessis
H/56 30
31


11
7
5
2
Man
Vrou


Seun
Dogter
Dogter
Dogter

Groep 6

18/9/28 Piet J. Lambert
D.J.L. Lambert
-geb. Erasmus
Kinders: 
T.J. Lambert
J.C.C. Lambert
P.J. Lambert
D.J. Lambert
S.O. Lambert
J.J. Lambert
S/13 36
32


14
12
9
7
5
1
Man
Vrou


Seun
Seun
Seun
Seun
Seun
Seun
18/9/28 L.M. Janse van Vuuren
H.S. Janse van Vuuren -geb. Opperman
Kinders: 
C.J. Janse Van Vuuren
A.C.M. Janse Van Vuuren
S.C.P. Janse Van Vuuren
D.P.J. Janse Van vuuren
H.S.J. Janse van Vuuren
L.M. Janse van Vuuren
S/36 36
33


19
12
8
4
1
2m
Man
Vrou


Seun
Dogter
Seun
Seun
Dogter
Seun
18/9/28 C.M. van der Houwen 
J.E. M. van der Houwen
-geb. Van der Merwe
Kinders: 
M.M.J. v.d. Merwe
E.F.M. Coetzee
S/3 49
33


8
2
Man
Vrou


Dogter
Dogter
Aangenome kinders
18/9/28 J.C.C. Erasmus
J.P. Erasmus
-geb. Robberts
Kind: 
J.P. Erasmus
Danielina J. Robberts
S/26 63
59


20
79
Man
Vrou


Dogter
Weduwee
Geboorte van nie aangegee nie
18/9/28 J.M. v.d. Merwe
M.M. v.d. Merwe
-geb. du Plessis
Kinders: 
D.J. Coetzee
A.N.J.D. v.d. Merwe
S/12 35
29


9m
17
Man
Vrou


Seun
Seun

Broer van J.M. v.d. Merwe
18/9/28 E.F.M. Coetzee
-geb v.d. Merwe
Kinders: 
D.J. Coetzee
C.E. Coetzee
S/14 20


3
5m
Vrou


Seun
Dogter
Haar man nl. J.Coetzee, was n Unie-boer en hy was toe reeds in Suidwes-Afrika
18/9/28 G.M.M. v.d. Walt
-geb. Janse van Vuuren  
Kinders: 
F.J. v.d. Walt
S.P. v.d. Walt
 S/61 42


11
9
Weduwee


Seun
Seun

Groep 7

23/9/28 C.J. Horn  
C.J.M. Horn
-geb. Swart
Kind: 
M.E. Horn
H/34 25
21


1
Man
Vrou


Dogter
23/9/28 J.W. Horn
C.J. Horn
-geb. Swart
Kind:
M.E. Horn
H/17 23
25


1
Man 
Vrou


Dogter
23/9/28 P.S. Webers
-geb. van Niekerk
H/15 61 Weduwee
23/9/28 B.C. Horn 
S.G. Horn
-geb. Swart
Kinders: 
J.C. Horn
 S.G. Horn
H/18 43
47


15
7
Man
Vrou


Dogter
Dogter
23/9/28 Gert A.J. Alberts (g-seun)
G.M.M. Alberts
-geb. du Plessis
Kinders: 
W.A. Alberts
G.A.J. Alberts
Ph.P.H. Alberts
C.J.G. alberts
P.F. Alberts
A.N.J.D. Alberts
S/65 53

46


20
18
16
14
9
6
Man

Vrou


Seun
Seun
Seun
Seun
Dogter
Seun
23/9/28 Gert Visagie
Elizabeth Visagie
-geb. GreijLing
Kind: 
P.J. Visagie
S/30 42
41


20
Man
Vrou


Seun
23/9/28 P.H. Janse van Vuuren
C.J.S. Janse van Vuuren
-geb. Breedt
Kind: 
A.C.D. Janse van Vuuren
S/17 24
22


4m
Man
Vrou


Dogter
23/9/28 P.G. Akkerman
A.S.M. Akkerman
-geb. Labuschagne
Kind: 
A.S.M. Akkerman
H/45 26
27


1
Man
Vrou


Dogter
23/9/28 C.C.M. Milho
-geb.Akkerman
Kinders: 
P.G. Milho
F.D. Milho
H/102 55


24
14
Weduwee


Seun
Seun

Groep 8

26/9/28 C.J. Janse van Vuuren, Snr
S.C.P. van Vuuren
-geb.du Plessis
Kinders: 
P.I. en M.C. Janse van Vuuren
M.M. Janse van Vuuren
S/38 62
6020

16
Man
VrouSeun en Dogter
Dogter

Tweeling
26/9/28 J.H.J. Janse van Vuuren
M.M.J. van Vuuren
-geb. Alberts
Kinders: 
C.J. Janse van Vuuren
C.M.M. Janse van Vuuren
S/50 29
25


3
1
Man
Vrou


Seun
Dogter
26/9/28 S.P. Janse van Vuuren
A.C.M. Janse van Vuuren
-geb. Opperman
Kinders: 
A.C.M. Janse van Vuuren
C.J. Janse van Vuuren
D.J.P. Janse van Vuuren
S.C.P. Janse van Vuuren
S.P. Janse van Vuuren
H.S.J. Janse van Vuuren
G.M.M. Janse van Vuuren
S/20 40
40


18
15
12
10
7
5
3
Man
Vrou


Dogter
Seun
Seun
Dogter
Seun
Dogter
Dogter
26/9/28 C.M. Prinsloo
H.J. Prinsloo
-geb. Alberts
Kinders: 
M.A. Prinsloo
W.J. Prinsloo
S.C.Prinsloo
H.J. Prinsloo
S/28 35
31


12
9
3
4m
Man
Vrou


Dogter
Seun
Seun
Dogter
26/9/28 P.I. Labuschagne
S.C.P. Labuschagne
-geb. Janse van Vuuren
Kinders: 
J.H. Labuschagne
C.J. Labuschagne
P.I. Labuschagne
C.J. Labuschagne
J.M. Labuschagne
S.P. Labuschagne
S/37 36
26


14
12
10
7
4
2
Man
Vrou


Seun
Seun
Seun
Seun
Seun
Seun

Groep 9

29/9/28  Izak J. Grobler
C.C. Grobler
-geb. du Plessis
Kinders: 
C.J.S. Grobler
H.M.. Grobler
H.M. Grobler
J.S. Grobler
S/47 31
30


7
5
3
7m
Man
Vrou


Dogter
Dogter
Dogter
Dogter
29/9/28 J.J. Folkus
J.E.M. Folkus
-geb. Alberts
Kinders: 
G.M.M. Folkus
J.J. Folkus
S/64 45
22


2
4m
Man
Vrou


Dogter
Seun
29/9/28 Douw G.J. Klopper
M.E. Klopper
-geb. Swart
Kinders: 
D.G.J. Klopper
L.M. Klopper
H/25 39
22


3
1
Man
Vrou


Seun
Seun
29/9/28 C.M. Klopper
-geb. Grobler
A.C. Akkerman
H/25a 68

14
Weduwee

Dogter
Ou Moeder

Aangenome kind
29/9/28 J.G. Enslin
J.J. Enslin
-geb. Robberts
Kinders: 
J.G. Enslin
C.M. Enslin
D.C.F. Enslin
J.J. Enslin
H.S. Enslin
H/112 55
51


22
17
13
13
10
Man
Vrou


Seun
Dogter
Seun
Dogter
SeunTweeling
29/9/28 Herbert Cooper
H.H.Cooper
-geb. Enslin
Kinders: 
E.Cooper
A.M. Cooper
H.H. Cooper
E. Cooper
H. Cooper
H/108 49
29


7
5
4
1
2m
Man
Vrou


Seun
Dogter
Dogter
Dogter
Seun
29/9/28 Fhilippus P.H. v.d. Merwe
G.J. v.d. Merwe
-geb. du Plessis
Kind: 
J.M. v.d. Merwe
S/16 30
23


4m
Man
Vrou


Seun
29/9/28 Fhilippus J.S. v.d. Merwe
D.J. v.d. Merwe
-geb. Robberts
S/62 23
20
Man
Vrou

Groep 10

2/10/28 Jan de Bruin du Plessis
Verwante: 
Elsie Maria du Plessis
F.L.A. du Plessis
S/23 26

31
21
Jonkman

Dogter
Seun
Ongetroud

Broer en Suster
2/10/28 J.F. de Jager H/23 23 Seun  Ongetroud
2/10/28 H.C. Opperman
-geb. de Klerk
Kinders: 
W.A. Opperman
J.J. Opperman
P.J. Opperman
L.J. Opperman
H/30 57


27
25
15
9
Weduwee


Seun
Seun
Seun
Seun
2/10/28 L.M. du Plessis
H.J.W. du Plessis
-geb. Botha
Kinders: 
A.G. du plessis
J.F.B.du Plessis
L.M. du Plessis
en
M.M. du Plessis
H/11 49
45


18
16
14

36
Man
Vrou


Dogter
Seun
Seun

Dogter
TrekkomissielidSuster van H/11
2/10/28 A. Milho
A.N.S.E. Milho
-geb. Oosthuizen
H/118 29
22
Man
Vrou
n Potugees
n Afrikaner
2/10/28 N.J.R. Oosthuizen
A.S.E. Oosthuizen
-geb. Coetzee
Kinders: 
A.S.E. Oosthuizen
E.J.M.W. Oosthuizen
M.A.A. Oosthuizen
M.M..Oosthuizen
N.J.R. Oosthuizen
A.J.W. Oosthuizen
L.J. Oosthuizen
R.A. Oosthuizen
J.J. Oosthuizen
H. Oosthuizen
H/63 57
47


24
23
21
19
17
16
14
12
11
2
Man
Vrou


Dogter
Dogter
Dogter
Dogter
Seun
Dogter
Seun
Seun
Seun
Seun

Groep 11

4/10/28 C.M. Opperman
L.S. Opperman
-geb. v.d. Walt
Kinders: 
A.J. Opperman
D.P. Opperman
C.A. Opperman
H/4 63
63


23
21
19
Man
Vrou


Seun
Seun
Dogter
4/10/28 A.M.M. Oosthuizen
-geb. Kruger
Kinders: 
S.J.D. Oosthuizen
A.M.A. Oosthuizen
F.C.E. Oosthuizen
B.J. Oosthuizen
O.W.J. Oosthuizen
J.J. Oosthuizen
E.C. Oosthuizen
H.A. Oosthuizen
H/86 38


20
18
16
14
12
10
8
3
Weduwee


Seun
Dogter
Dogter
Seun
Seun
Seun
Dogter
Dogter
4/10/28 Jacob van der Merwe
M.J.F. v.d. Merwe
-geb.Oosthuizen
Kinders: 
M.J.F. v.d. Merwe
N.J.R. v.d. Merwe
E.M. v.d. Merwe
E.J.M.W. v.d. Merwe
H/94 ?
?


11
9
4
2
Man
Vrou


Dogter
Seun
Dogter
Dogter
4/10/28 C.J.S. du Plessis
-geb. du Plessis
Kinders: 
S.M. du Plessis
S.C. du Plessis
J.A. du Plessis
J.A. du Plessis
J.A. du Plessis
M.M. du Plessis
G.J. du Plessis
A.G. du Plessis
P.G. Breedt
S/8 57


34
32
26
22
20
18
15
12
9
Weduwee


Dogter
Dogter
Dogter
Seun
Seun
Dogter
Dogter
Dogter
SeunAangenome kind.
4/10/28 Dirk H. Akkerman
A.C.J. Akkerman
-geb. Klopper
Kinders: 
C.M.J. Akkerman
W.J.M. Akkerman
D.H. Akkerman
A.J. Akkerman
H.C. Akkerman
N.J. Akkerman
J.G. Akkerman
D.G.J. Akkerman
J.E. Akkerman
H/100 56
42


24
18
16
12
9
8
5
3
1m
Man
Vrou


Dogter
Seun
Seun
Seun
Dogter
Seun
Dogter
Seun
Dogter

Groep 12

12/10/28 Paul Stefanus Botha
F.C.E. Botha
-geb. Oosthuizen
Kinders: 
F.C.E. Botha
P.S. Botha
E.R. Botha
M.A. Botha
J.A. v.d. Merwe Botha
H/87 41
40


15
10
8
5
3
Man
Vrou


Dogter
Seun
Dogter
Dogter
Dogter
12/10/28 D.L.G.F. Harmse
P.J. Harmse
-geb. v.d. Merwe
Kinders: 
C.B.S. Harmse
L.C. Harmse
D.L.G.F. Harmse
M.L.L. Harmse
G.M.S. Harmse
P.J. Harmse
D.J. Harmse
S.P. Harmse
J.H. Harmse
M.C.S. Harmse
H/20 45
44


21
20
18
15
11
9
6
4
2
3m
Man

Vrou

Seun
Seun
Seun
Dogter
Dogter
Seun
Seun
Seun
Seun
Dogter
12/10/28 Lucas C. v.d. Merwe H/59 74 Wewenaar n Ou Vader.
12/10/28 D.J. Harmse
A.S. Harmse
-geb. Potgieter
Kinders: 
C.B.S. Harmse
P.J.J.S. Harmse
M.L.L. Harmse
D.J. Harmse
A.J.S. Harmse
H/73 39
34


11
9
7
4
2
Man
Vrou


Seun
Seun
Dogter
Seun
Dogter
12/10/28 C.J. Swart
J.A. Swart
-geb. Swart
H/44 23
18
Man
Vrou
12/10/28 F.N. de Flamingh
A.C. de Flamingh
-geb. Venter
Kinders: 
J.W. de Flamingh
A.C. de Flamingh
F.N. de Flamingh
P.S. de Flamingh
F.C. de Flamingh
H.F. de Flamingh
P.I. de Flamingh
S/72 44
39


13
12
10
8
6
3
1
Man
Vrou


Seun
Dogter
Seun
Seun
Dogter
Dogter
Seun
2/10/28 P.J. Swart
J.F. Swart
-geb. Swart
Kinders: 
L.M. Swart
C.J. Swart
C.E. Swart
H/43 27
26


4
2
1
Man
Vrou


Seun
Seun
Dogter

Groep 13

20/10/28 P.H. Oosthuizen
H.J. Oosthuizen
-geb. Swart
Kinders: 
E.M.C.J. Oosthuizen
J.A. Oosthuizen
S.J.D. Oosthuizen
H/24 42
29


10
8
7
Man
Vrou


Dogter
Dogter
Seun
20/10/28 J.M. Venter (A-seun) K/9 32 seun Ongetroud
20/10/28 J.J.N. Swart 
E.M.C.J. Swart
-geb. Smit
Kinders: 
N.J. Swart
J.J.N. Swart
C.J.F.L. Swart
A.D. Swart
C.J.M. Swart
J.E. Swart
en 
H.J. Duvenage
-geb. du Preez
H/57  56
47


19 
15
14
12
7
5

78
Man
Vrou


Seun
Seun
Seun
Seun
Dogter
Seun

Weduwee

n Ou moeder
20/10/28 P.J. Steyn
C.E. Steyn
-geb. Smit
Kinders: 
N.J. Steyn
C.E. Steyn
H/32 73
56


20
16
Man
Vrou


Seun
Dogter
20/10/28 P.G. Akkerman
S.G.W. Akkerman
-geb.Swart
Kinders: 
J.M.Leff
H. Leff
H/38 32
45


15
11
Man
Vrou


Seun
Dogter
Kinders uit die eerste
huwelik van die geb.
20/10/28 H.G. Jacobs 
C.J. Jacobs
-geb. Opperman
Kinders: 
H.G. Jacobs
C.M. Jacobs
H.S. Jacobs
A.J. Jacobs
G.S. Jacobs
F.J. Jacobs
L.S. Jacob
L.J. Jacobs
M.J. Jacobs
H/79 41
39


19
17
14
12
10
8
6
4
2
Man  
Vrou


Seun
Seun
Seun
Seun
Seun
Seun
Dogter
Seun
Dogter

Groep 14

26/10/28 J.M. du Plessis 
M.M. du Plessis
-geb. Venter
Kinders: 
P.S. du Plessis
P.S. du Plessis
P.S. du Plessis
P.S. du Plessis
P.S. du Plessis
P.S. du Plessis
P.S. du Plessis
P.S. du Plessis
P.S. du Plessis
 H/2 47
41


21
19
17
15
13
9
7
3
1
Man
Vrou


Seun
Dogter
Seun
Seun
Dogter
Seun 
Seun 
Dogter
Dogter
26/10/28 P.D. Swart 
J.A. Swart
-geb. Oosthuizen
Kinders: 
S.J.D. Swart
J.J. Swart
C.J.M. Swart
E.R. Swart
W.P. Swart
L.M. Swart
P.D. Swart
S.J. Swart
A.D. Swart
H/22 50
37


17
15
14
12
11
8
6
4
2
Man
Vrou


Seun
Seun
Dogter
Dogter
Seun
Seun
Seun
Seun
Seun
26/10/2 Albertina Alberts
-geb. v.d. Merwe
Kinders: 
P.P.H. Alberts
J.M. Alberts
S/55 66


23
19
Weduwee  


Seun
Seun
26/10/28 P.C. du Plooy
H.P. du Plooy
Kinders: 
H.P. du Plooy
P.C. du Plooy
M/46 44
48

17
10
Man
Vrou

Dogter
Dogter

Naamlys 1 | Naamlys 2 | Naamlys 3 | Tuisblad

Skakels - [ Tuisblad ]  [ Kennisgewing ] [ Korrespondensie ] [ Naamlys ] [ Kontak Inligting ] [ Argief ]

Bladsye ontwerp deur Danie van der Merwe